วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่30กันยายน2553ครั้งที่13

อาจารย์ให้นักศึกษานำกล่องลังกระดาษ เพื่อนำมาทำป้ายนิเทศ โดยให้นักศึกษาเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่เราสนใจ อาจารย์จะมีอุปกรณ์ต่างๆเตรียมไว้ให้ เช่น กาว กรรไกร กระดาษสี เป็นต้น จากนั้นก็ให้นักศึกษาลงมือทำโดยให้ส่งภายในชั่วโมง
ผลงานวันพฤหัสบดีที่23กันยายน2553ครั้งที่12อาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำ แป้งโดว์มาส่ง พร้อมกับอุปกรณ์การเล่นกับแป้งโดว์
ที่นักศึกษาทำขึ้นเอง และสาธิตของแต่ละกลุ่มให้เพื่อนดู
วันพฤหัสบดีที่16กันยายน2553ครั้งที่11

วันนี้อาจารย์กิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำ คือ การทำแป้งโดว์ โดยแบ่งเป็นพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ในการทำมาเองให้ครบตามสูตร จากนั้นก็ลงมือทำแป้งโดว์โดยช่วยกันทำทั้งกลุ่ม เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วก็ช่วยกันเก็บอุปกรณ์และทำความสะอาดภายในห้องเรียนและกลับไปทำกล่องใส่แป้งโดว์ของกลุ่มตัวเอง พร้อมกับออกแบบอุปกรณ์ที่จะใช้เล่นกับแป้งโดว์ โดยหาวัสดุเหลือใช้มาทำเป้นอุปกรณ์

วันพฤหัสบดีที่9กันยายน2553ครั้งที่10วันนี้อาจารย์ได้นัดสอบในชั่วโมง

พร้อมกับส่งงาน pop up 3 ชิ้นที่ค้างไว้ด้วยภาพ pop upวันพฤหัสบดีที่2กันยายน2553ครั้งที่9

วันที่อาจารย์ให้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มเรียนร่วมกัน เนื่องจากนักศึกษายังส่งงานอาจารย์ไม่ครบทุกคน
จึงนัดส่งงานก่อน จากนั้นก็ขึ้นไปบนห้อง อาจารย์ได้นำ เกมการศึกษาที่เด็ก ๆ ใช้เล่นกัน
มาให้นักศึกษาได้ลองเล่นกัน

วันพฤหัสบดีที่19สิงหาคม2553ครั้งที่8


อาจารย์ได้พูดถึงการอบรมเมื่อวันเสาร์ที่7สิงหาคม 2553 เกี่ยวกับ เกมการศึกษา

ซึ่งมี เกมการศึกษา มากมายที่นักศึกษาอาจจะไม่เคยเห็น มีการสาธิตวิธีการเล่นเกม
บอกถึงวิธีการทำ จากนั้นก็ให้นักศึกษาได้ดูเกมการศึกษาแต่ละชนิด

ภาพกิจกรรมในวันเสาร์

จากนั้นอาจารย์มอบหมายงานให้ทำเป็นงานกลุ่ม

โดยทำคนละ1ชิ้น โดยไม่ซ้ำแบบกัน


ภาพงานกลุ่ม

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคม2553ครั้งที่7

เนื่องจากอาจารย์ติดธุระ จึงสั่งงานให้ทำ

คือ เกมการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาอยู่ในใบงานที่อาจารย์แจกให้ และมีรูปแบบเกมการศึกษาที่หลากหลาย


จากนั้นก็ให้นักศึกษาเลือกทำเกมการศึกษามาคนละ1ชิ้น

เกมการศึกษาที่ข้าพเจ้าเลือก เกมจับคู่ภาพเงา

เนื้อหา

เกมจับคู่ภาพเงาเป็นการช่วยให้เด็กมีการจำและการสังเกตที่ดีถึงรูปภาพต่างๆ

พัฒนาทางด้านประสาทความจำและการมองได้อย่างดี

ประสบการณ์สำคัญสำหรับเด็กคือ

เด็กจะมีความสนใจกับสิ่งอยู่ตรงหน้า ช่วยในการมองและสังเกตภาพต่างๆ

เด็กอาจจะเคยเห็นจากชีวิตประจำวัน ภาพสัตว์ต่างๆ หรือเครื่องใช้ที่เด็กเคยจับต้อง
และสนุกสนานกับการลองผิดลองดูในการจับคู่ภาพเงา

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้1. กระดาษ100ปอนด์

2. ฟิวเจอร์บอร์ด

3. กรรไกร คัดเตอร์

4. กาว

5. ดินสอ ยางลบ

6. สี


วิธีทำ


1.นำฟิวเจอร์บอร์ดมาตัดในขนาดที่ต้องการ2แผ่น

2.เจาะฟิวเจอร์บอร์ดให้เป็นช่องสี่เหลี่ยม1แผ่น

3.วาดรูปลงในกระดาษ100ปอนด์แล้วระบายสีให้เรียบร้อย

4.ตัดส่วนที่ระบายสีออก นำส่วนที่เหลือไปแปะที่ฟิวเจอร์บอร์ดตรงช่องว่าง
ของฟิวเจอร์บอร์ด

4.นำภาพที่ระบายสีไปแปะใส่ฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยม


วิธีการเล่น


-นำภาพที่มีสีไปวางที่ภาพที่เป็นเพียงแค่เงาให้ถูกต้อง